czechgermanenglish

Jitka Kopřivová - mezzosopran

Živé setkání umělce s posluchačem mladé generace lze hodnotit z hlediska předávání kulturních tradic jako nepostradatelné.V četných workshopech se setkávají žáci s aktivními umělci, aby společně zpracovali témata hudebních či společensko-kulturních oblastí. Žákyně a žáci se spolu s umělci aktivně účastní adekvátními hudebními úkoly společné hudební produkce. Ze zkušenosti se kontakt mezi umělci a žáky pozitivně promítá do obou oblastí: nejednou jsme se setkali s pozitivními reakcemi žáků a pro mnohé byl právě workshop jednou z mála možností slyšet klasickou hudbu tzv. „v přímém přenosu - live“. Umělci poznávají mladé publikum a své budoucí posluchače. Neboť jentehdy může umělec předávat klasické umělecké hodnoty mnohdy vzniklé již před více generacemi, setká-li se zájmem o ně i v současné posluchačské generaci.

 

Aktuální nabídka kurzů:

 

Přehled dosavadních kurzů a workshopů:

 

 

název kurzu/workshopu

cílová skupina

místo

2010

Workshop bicích nástrojů I,II

žáci středních škol

BRG Wels Wallererstraße

2010

2011

Workshop „Lidský hlas“

žáci středních škol

BRG Wels Wallererstraße

2011

Workshop „Baroko – čas generálbasu“

žáci středních škol

BRG Wels Wallererstraße

2012

Kurs pěvecké techniky na akademii sborového zpěvu

 

sboroví zpěváci

Schloss Puchberg

2013

Kreativní týden spolku MultiKultiKreAktiv

Orffův Schulwerk

děti od 6 do 15 let Sallingstadt Rakousko
© Jitka Kopřivová, all rights reserved, created by Jiří Štěpánek