czechgermanenglish

Jitka Kopřivová - mezzosopran

Barocco Vivo

Barocco Vivo

Hudební perly baroka 

 

Soubor Barocco Vivo je volným pokračováním pevného hudebního souboru Barocco?! Vivo!! (2010-2011, Jitka Kopřivová, Monika Devátá, Jitka Šlechtová) a sdružuje profesionální mezinárodní hudebníky staré hudby. Spojující osobou, iniciátorkou a organizátorkou je mezzosopranistka Jitka Kopřivová. Startujícím projektem restrukturalizovaného souboru byly Dny barokní hudby na zámku Loučeň, konané od 1. do 5. srpna 2012, které vyvrcholily úspěšným záverečným koncertem v zámeckém kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

 

Repertoár souboru tvoří skladby starých barokních mistrů -  mj. slavnostní kantáta  „Jubilate Domino“ („Plesejte Hospodinu“) Dietricha Buxtehudeho (1637-1707), světská kantáta Mi palpita il cor“ Georga Friedricha Händela (1685-1759), duchovní kantáty Georga Philippa Telemanna (1681-1767) z cyklu Hamonická bohoslužba (Harmonischer Gottestdienst), skladby skladatelů raného baroka Girolama Frescobaldiho a Claudia Monteverdiho - stejně jako vlastní temperamentní aranže renesančních písní.

 

Životopisy umělců vystupujících v rámci souboru Barocco Vivo:

Mezzosopranistka Jitka Kopřivová pochází z Mladé Boleslavi, od roku 2001 žije trvale v Rakousku.  Po studiích na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze navázala dalším studiem na Univerzitě Mozarteumv Salcburku. Zde absolvovala v oborech sólový zpěv (u Prof. Dr. Alberta Hartingera), bicí nástroje (ve třídě Martina Grubingera) a hudebně pohybová výchova (Orffův institut).  Zúčastnila se mistrovským pěveckých kurzů Kurta Widmera, Bredy Zakotnik a Angeliky Kirschlager. Od roku 2010 se vzdělává též u barytonisty Andease Macca a Gaivy Bandzinaité. Jitka Kopřivová vystupuje jako sólistka altových a mezzosopránových partií na koncert a v rámci hudebního ztvárnění liturgií především v Horním Rakousku, Salcburku a v Německu. Její repertoár zahrnuje nejdůležitější kantátovou, oratorní a operní literaturu mezzosopránového a altového oboru. Vyučuje zpěv na hudebním gymnáziu Adalberta Stiftera v Linzi.

 

Martina Štillerová začala studovat hru na housle u Jitky Suchomelové v Rakovníku. V roce 2002 byla přijata na Pražskou konzervatoř, kterou vystudovala ve třídě profesorky Dagmar Zárubové. Již během tohoto studia se začala věnovat historicky poučené interpretaci na Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích. V roce 2008 úspěšně složila přijímací zkoušky na Akademii múzických umění v Praze, kde studuje pod vedením prof. Ivana Štrause a Pavla Hůly. Téhož roku byla přijata na Týnskou školu Univerzity Karlovy v Praze – obor Historická hudební praxe (třída barokních houslí Mgr. Lenky Torgersen). Absolvovala mezinárodní kurzy staré hudby Académie de Sablé à Prague – David Plantier, Daniel Cuiller, Mira Glodeanu a Amandine Beyer. Rovněž se zúčastnila Setkání přátel komorní hudby v Bechyni a Litomyšli, kde studovala pod vedením prof. Ivana Štrause, Leoše Čepického a Adolfa Sýkory. Martina Štillerová spolupracuje s různými ansámbly zabývajícími se starou hudbou: Collegium Marianum, Collegium 1704, Musica Florea, Gutta Musicae, Bach.

 

Petra Žďárská vystudovala nejprve hru na klavír ve třídě Mgr. Jany Turkové na Konzervatoři v Pardubicích. Zároveň začala hrát v roce 2005 na cembalo v Hudební škole Hlavního města Prahy pod vedením prof. Giedré Lukšaité Mrázkové, v jejíž třídě dokončila též magisterské studium na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Zúčastnila se řady mistrovských interpretačních kurzů v Čechách – např. Letní škola staré hudby v Prachaticích, Académie de Sablé à Prague i v zahraničí. V roce 2009 získala společně se zpěvačkou Lucií Slepánkovou-Rozsnyó stipendium na Académii de Sablé ve Francii, kde studovala cembalo a basso continuo pod vedením Francois Lengellé. V létě 2010 se společně se stejnou zpěvačkou a svým souborem Baroque Blond Ensemble zúčastnila mistrovských kurzů v rakouském Aflenz a pracovala ve třídě vynikající flétnistky Linde Brunmayr-Tutz. V zimním semestru 2010-11 byla na zahraniční stáži na Conservatoire National Supérieuremusique et dance de Lyon. Na jaře 2012 získala titul laureáta a čestné uznání na mezinárodní interpretační soutěž Pražské jaro, zároveň se stala nejlépe umístěným českým účastníkem.


Theresia Kainzbauer absolvovala hudební gymnázium Adalberta Stiftera a následně Univerzitu Antona Brucknera v Linzi u Andrease Pözlbergera. Svá studia doplnila jednoletým studijním pobytem na Vysoké hudební škole Carla Maria von Webera v Drážďanech, kde byla žačkou Clemense Kriegera. Od roku 2009 studuje u Claireho Pottingera- Schmidta hru na barokní violoncello. Zúčastnila se mistrovských kurzů u  Gerharda Mantela, Ramona Jaffého, Tamáse Varga a u Lucy Simonciniho. Kromě své koncertní činnosti vyučuje hru na violoncello na hudební škole.

 


  

© Jitka Kopřivová, all rights reserved, created by Jiří Štěpánek